Pierwsze spotkanie, rozmowa i ankieta
Na pierwszym spotkaniu przede wszystkim muszę zobaczyć wnętrze, którego dotyczyć będzie projekt oraz poznać Ciebie – Inwestora. Podczas spotkania rozmawiamy o Twoich oczekiwaniach co do inwestycji. Podpisujemy również stosowną umowę. Następny krok, to dokładna ankieta z pytaniami do wypełnienia, którą Ci udostępniam.

Inwentaryzacja
Kolejnym krokiem jest inwentaryzacja – zdjęcie wszystkich wymiarów potrzebnych do realizacji projektu. Na ich podstawie i na podstawie ankiety, przygotowane zostają 2 propozycje układu funkcjonalnego – tzw. rzuty aranżacyjne. To jest nasza baza do stworzenia szkiców 3D, wizualizacji oraz finalnego obrazu wnętrza.

Cennik
W ofercie pracowni mam III opcje współpracy do wyboru.

I. PAKIET KOMPLEKSOWY BEZ NADZORU PROJEKTANTA – projekt zdalny, on-line – 130 zł/m²
Co zawiera:

 • wstępną rozmowę w biurze lub na miejscu realizacji, wycenę prac projektowych oraz podpisanie stosownej umowy
 • 2 koncepcje aranżacyjne tzw. rzuty funkcjonalne przedstawione w formie czarno białych rzutów 2D ze zwymiarowanymi meblami
 • moodboardy (tablice inspiracji) określające stylistykę projektowanych pomieszczeń
 • kolorowe szkice 3D uwzględniające zaakceptowane układy aranżacyjne oraz kolorystykę, materiały – wizualizacje płatne dodatkowo
 • dwie 2 godz. wizyty w sklepach z wyposażeniem wnętrz; każda dodatkowa jest płatna jak konsultacje (120 zł/godz.)
 • listę zakupów i wydatków w programie KISLIST
 • stały kontakt telefoniczny lub mailowy podczas przebiegu prac remontowych
 • rysunki techniczne dla ekip remontowych, meblarskich

II. PAKIET KOMPLEKSOWY Z NADZOREM PROJEKTANTA – 150 zł/m²
Co zawiera:

 • wstępną rozmowę w biurze lub na miejscu realizacji, wycenę prac projektowych oraz podpisanie stosownej umowy
 • 2 koncepcje aranżacyjne tzw. rzuty funkcjonalne przedstawione w formie czarno białych rzutów 2D ze zwymiarowanymi meblami
 • moodboardy (tablice inspiracji) określające stylistykę projektowanych pomieszczeń
 • kolorowe szkice 3D uwzględniające zaakceptowane układy aranżacyjne oraz kolorystykę, materiały – wizualizacje płatne dodatkowo
 • dwie 2 godz. wizyt w sklepach z wyposażeniem wnętrz; każda dodatkowa jest płatna jak konsultacje (120 zł/godz.)
 • listę zakupów i wydatków w programie KISLIST
 • stały kontakt telefoniczny lub mailowy podczas przebiegu prac remontowych
 • rysunki techniczne dla ekip remontowych, meblarskich

III. PAKIET KOMPLEKSOWY „ALL IN ONE” Z WIZUALIZACJAMI ORAZ NADZOREM PROJEKTANTA – 170 zł/m2
Co zawiera:

 • wstępną rozmowę w biurze lub na miejscu realizacji, wycenę prac projektowych oraz podpisanie stosownej umowy
 • 2 koncepcje aranżacyjne tzw. rzuty funkcjonalne przedstawione w formie czarno białych rzutów 2D ze zwymiarowanymi meblami
 • moodboardy (tablice inspiracji) określające stylistykę projektowanych pomieszczeń
 • wizualizacje 3D uwzględniające zaakceptowane układy aranżacyjne oraz kolorystykę, materiały
 • trzy 2 godz. wizyty w sklepach z wyposażeniem wnętrz; każda dodatkowa jest płatna jak konsultacje (120 zł/godz.)
 • listę zakupów i wydatków w programie KISLIST
 • osobisty nadzór nad przebiegiem prac oraz dodatkowo stały kontakt telefoniczny lub mailowy
 • rysunki techniczne dla ekip remontowych, meblarskich

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, pisz lub dzwoń śmiało! Wyślij mi zdjęcia wnętrza (mieszkania lub domu) albo same rzuty ze sprecyzowaniem czego będzie dotyczyć projekt. Wycena jest bezpłatna!